Bland våra tjänster ingår kontaker med bl. a försäkringsbolag, banker, notarie, deklaration, advokat, läkare, hantverkare, rådgivning vid köp och sälj av bostader.

Vi åtar oss gärna tjänsten att vara er skatterepresentant i Spanien och gör era spanska deklarationer.

Vi anordnar även resor inom Spaninen.

För mer information: marita@skandservice.com

Bra att vetta

✦ Glöm inte att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet/ europeisk helsetrygdekort. Det ger Dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder. Kortet är giltigt i 3 år. Se vidare information/beställ kort;


www.forsakringskassan.se

www.nav.no

Om Du saknar kortet debiteras Du t ex 120 Euro för ett besök på akuten i Spainen.. Kortet gäller inte för privat sjukvård.

HAR DU KRONISKA SJUKDOMMAR SÅ TA MED LÄKARJOURNAL FRÅN HEMLANDET.

✦ Se till att skaffa autogiro för att underlätta betalning av räkningar SOM TILLHÖR BOSTADEN här i Spainen.


✦ Elräkningen skall betalas en gång per månad.


✦ Kommunal fastighetsskatt skall betalas en gång per år.


✦ Deklaration/selvangivelse skall göras en gång per år. Det är obligatoriskt enligt spansk lag.  I år är det nya regler, nu slås alle eiendommar samman.


✦ Avgift till ägarföreningen/fellesavgift i ditt område skall betalas enligt  OMRÅDETS årsmötesbeslut.


✦ Tänk på att det är viktigt att närvara vid årsmötet/fellesskapsmötet i Din ägarförening. Kan Du inte närvara, tänk pa att ge fullmakt till någon som kan representera Dig. Det är viktigt för att kunna påverka beslut vid årsmötet där Du kan ha intressen.


✦ Informasjon til de som har residencia i Spania. Vid bestillning av EUROPEISKA tryggvekortet I Spanien för at resa i Europa, måste man bestille tid hos Seguridad Social.