För att få ta del av våra tjänster tecknas medlemskap. Medlemskapet är kopplat till bostaden och gäller alla som vistas där, även gäster. I medlemsavgiften igår den service vi kan utföra på kontoret under våra öppettider.

I medlemskapet ingår också 24 timmars jourservice vid akut sjukdom eller vid nödsituationer

(Timarvode debiteras enligt ”övriga tjänster”)

Medlemsavgift: 125 Euros+moms (21%) per år och bostad

Övriga tjänster (utöver den service som ingår i medlemsavgiften): 30 Euros/timme

Ansökan om medlemskap:

Kontakta oss via e-post så skickar vi ansökningsformulär.marita@skandservice.com.