Idéen med Skandservice är att dela med oss av våra erfarenheter och personliga kontakter på ett för ER förmånligt sätt tex vid kontakter med spanska myndigheter, konsulat, kommunen, försäkringsbolag, advokater, banker, läkare, polis, biluthyrning, hantverkare, elektriker etc etc.

Vi önsker at alle medlemmar skall kjenne sig trygge då dere har egendom i Spanien.

Vi önsker at vi kan medverke till att alle spörsmål og eventuelle problem som kan uppstå, personligen eller med eiendommen, löses snabbt, korrekt og effektivt med vår hjelp.

Vi hjälper också till med alla typer av certifikat och deklarationer/selvangivelser och är även villig att vara er skatterepresentant i Spanien. Vi ger också rådgivning vid köp och sälj av bostäder/fastigheter/leienheter.

Skandservice startade i min regi 1988. Jag, Marita Nyrelius, har bott här på La Manga och i Cartagena sedan 1972. För att kunna fortsette att gje god service så har kontoret utökats med en medarbetare, Alvaro Gustin, som talar flytande engelska.