Vid AKUT SJUKDOM och AKUT BEHOV AV HJÄLP gäller, dygnet runt,

våra mobiltelefoner: (+34) 687 959 372 (Marita) og (+34) 647 789 645 – (Alvaro)

Kom ihåg at ringa 3 gånger etter varann ifall Marita eller Alvaro ikke svarar på mobilen så ringer de omedelbart tillbake.